Himvarsha na haikuo (Haikus on Snowstorm)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(1)

અનોખા કદો

હિમ ના સેજ પર

બને ફરિશ્તા

 

anokha kado

him na sej per

bane farishta

 

uniquely statured (kids)

on a snowy carpet

become angels

 

(2)

બરફીલી ટેકરી

એક સ્લેડ, બે સવારો

સડસડાટ નીચે

 

Barfili takri

Ek sled, bay savaar

Sadsadat niche.

 

snowy hills

one sled, two riders

(slide) rapidly to the bottom.

 

(3)

સ્વેત વંટોળ

ઠંડી વરખ ગાલે

લાય લગાડે

 

swet vantol

thandi varakh gale

lai lagade

 

white cyclone

cold veneer on cheeks

chafes

mari e pol ma (meri us gali mein)

IMG_5524

(1)

Ghar, sehar ne desh badlaya, pn yaadon no aawas, mari e pol ma

yuva  madhyawastha ma sarkaae, pn shamble e prwas, mari e pol ma

ઘર, શેહર ને દેશ બદલાયા, પણ યાદોં નો આવાસ, મારી એ પોળ માં

યુવા મધ્યાવસ્થા માં સરકાય, પણ સાંભળે એ પ્રવાસ, મારી એ પોળ માં

घर, शेहर और देश बदले, पर यादों का आवास, मेरी उस गली में

युवा सरकी मध्यावस्था में, पर याद आये वो प्रवास, मेरी उस गली का

(2)

Kyarke ramya chakarda-bhmarda, kyarke lakhota ne gilli-danda

sanj pade gunjey e gali ne znzaa chiller no thai niwaas, mari e pol ma

ક્યારકે રમ્યા ચકરડા-ભમરડા, ક્યારકે લખોટા ને ગીલ્લી-દંડા

સાંજ પડે ગુંજે એ ગલી, ને ઝંઝા ચિલ્લર નો થાય નિવાસ, મારી એ પોળ માં

कभी खेले लट्टू-बट्टू से, कभी खेले गोली या गिल्ली-डंडे

शाम को गूंज उठे चिलर के  शोर से, मेरी उस गली में

(3)

Uttaraan ma khakhde chhapara ne ney norta ma ramai raas

Diwali mein phoote phtakada, dar vaar-thvaar no rhvaas, mari e pol ma

ઉત્તરાણ માં ખખડે છાપરાં ને નોરતાં માં રમાય રાસ

દિવાળી માં ફૂટે ફટાકડા, દર વાર-તહેવાર નો રહવાસ, મારી એ પોળ માં

उत्तरायण में छत से आवाज़ और नवरात्री में खेले रास

दीवाली में फटे फटाके, हर वार-त्योहार का रेहवास, मेरी उस गली में

(4)

Ahinya kare hajjamat Mohankaka, ne tyn perchuran thi kharidaye pippermito

Mandir ni nichey kandoyo, ne ani metthai ni mitthas, mari e pol ma

અહીંયા હજામત કરે મોહનકાકા ને ત્યાં પરચૂરણ થી ખરીદાય પીપિરમીટો

મંદિર ની નીચેવાલા કંદોયાની મીઠાઈ નો મીઠાસ મારી એ પોળ માં

यहाँ हजामत करे मोहनचचा और वहाँ चिलर से ख़रीदे पिपरमीटो

मंदिर के निचे वोह हलवाई कि मिठाई कि मिठास, मेरी उस गली में

(5)

laave  saakbhajiwaalo bharili lari, ane paadey boom pelo pyaala-barnithai thai bhagambhag jayre golla-wallo Chandu hoi aaspaas, mari e pol ma

લાવે શાકભાજીવાળો ભરેલી લારી, અને પાડે બુમ પેલો પ્યાલાં-બરણી

થાય ભાગમભાગ જ્યરે ગોળાવાળો ચંદુ હોઈ આસપાસ, મારી એ પોળ માં

लाये सब्जीवाला भरके अपना ठेला, और चिलाये वो बर्तनवाला

हो जाये भगंभाग जब गोलेवाला चंदू हो आसपास, मेरी उस गली में

(6)

Samay na prawah ma vahe juna chinno pn kayam rahe e chhabi

yaado par bhale ‘Dhummas’ chhavaya, pn mam.adveje e mukhvaas, mari e pol ma

સમય ના પ્રવાહ માં વહે જુના ચીંહો પણ કાયમ રહે એ છબી

યાદોં પર ભલે ‘ધુમ્મસ’ છવાય પણ મમળાવજે એ મુખવાસ, મારી એ પોળ માં

समय के प्रवाह में बेहे पुराने चिह्नों पर बनी रहे वोह तस्वीर

यादों पे छाये ‘सराब’ पर ले मज़ा वो पान-मसाले का, मेरी उस गली में

NOTES:

Written sometimes late last year or early this year after my trip to India last year.  Got around to making some edits today to where I think this is “good enough” to share.  The photo is of the flower shop on the street that I lived growing up.  Amazingly, that shop is still the same as it was 30+ years ago.  Somehow, I didn’t incorporate the flower shop in the poem.  The poem written in fairly colloquial Gujarati is quite a nostalgia piece.  I tried to capture some of the memories, sights and sounds.  I haven’t attempted to translate this into English, as I think it would be quite tough to do.  Might try it some other time.